top of page

热转印不锈钢金属 (White Gloss)
请与我们联系确认具体运费金额

热转印不锈钢金属 (5 张/包 - White Gloss)

$0.00Price
 • 热转印不锈钢金属 (White Gloss)

  A4 and A3 剪切纸张尺寸 热转印不锈钢金属 1.0mm 厚度

  拥有最先进的涂层技术,日本制造

  为了运输和转印过程中配备了保护膜(转印加工后可移除)

  高度光泽

  可以通过 剪切机, 切纸机, 激光切割机, 钻孔机等 被剪切

  可根据要求提供整张 (1220mm x 2440mm).

  非常适合厨房和浴室/湿地

  欢迎经销商来电查询

  热转印不锈钢金属 – White Gloss (5 张/包)

  A4 (210 x 297mm   8.27 x 11.69inches)

  A3 (297 x 420mm   11.69 x 16.53inches)

 • 不可以换货和退款

bottom of page